menu

GolferIS

GolferIS

 

Předepsané platby - nástroj pro lepší fakturaci

V některých klubech se fakturuje členství jako dvě části (klubový poplatek a roční hrací poplatek). Proto je v GolferIS možnost si zapnout Předepsané platby. Systém Vám díky tomu umožní zadat více požadovaných plateb u každého člena a následně mu poslat e-mail ze šablony s výpisem předepsaných plateb včetně QR kódu pro lepší a rychlejší úhradu bez chybného zadání variabilního symbolu.

Předepsané platby je nutno zapnout v hlavním menu Nastavení -> předepsané platby. Hodnotu používat předepsané platby je třeba změnit na ANO.
Dále je nutno si nadefinovat na každý rok jaké předepsané platby chcete používat.

Příklady předepsaných plateb

Zadávání nových předepsaných plateb

Jakmile máte všechny předepsané platby vytvořeny,  můžete přidávat jednotlivé platby ke členům. Za pomocí předepsaných plateb můžete členům účtovat např. celoroční pronájem buggy, pronájem klece, nabíjení baterie vozíku.......

Přidání předepsaných plateb se provádí v menu Platby -> přidání předepsaných plateb. Ve filtru si vyberete, kterým členům chcete přidat určitou předepsanou platbu. Necháte členy vyhledat a vlevo zaškrtnete výběr.

Úplně dole na stránce následně vyberete, jakou předepsanou platbu chcete přiřadit vybraným členům a kliknete na tlačítko Uložit k vybraným členům. Takto si velice rychle nastavím všechny předepsané platby u jednotlivých členů. V kartě hráče je vidět celkový součet předepsaných plateb - uhrazené platby. Tento přehled máte neustále i ve výpisu členů, kde jsou hodnoty předepsaných plateb prezentovány čtyřmi barevnými stavy výsledků předepsaných plateb:

červená barva - dluh
modrá barva - vše uhrazeno
zelená barva - není přiřazená žádná předepsaná platba
oranžová barva - přeplatek

Tímto přehledem můžete neustále sledovat, kdo má uhrazeno či nemá. Recepce může při příchodu člena na recepci ihned prověřit, zda má vše uhrazeno.

Odeslání e-mailu o zaplacení předepsaných plateb
Za pomocí newsletterů můžete členům odeslat e-mail, kde bude zobrazená tabulku s hodnotami předepsaných plateb i tabulka s přijatými platbami. Do QR kódu je možné vložit jen rozdíl mezi předepsanými platbami a platbami uhrazenými. Toto je možno provést za pomocí dynamických proměnných, které jsou popsané v sekci Mailing.
Jakmile budete mít text e-mailu hotov, můžete si pomocí filtru pro vybrání členů definovat, že chcete odeslat e-mail jen členům, kteří nemají uhrazené předepsané platby. Ve filtru můžete vybrat tyto 4 stavy: žádné předepsané platby, vše uhrazeno, přeplatek a nedoplatek.

Stejný e-mail můžete použít při odeslání pro všechny členy, aby věděli, kolik mají platit. Můžete jej odeslat ale také pouze členům, kteří nemají uhrazeno a potřebujete je upomenout s úhradou.

Výpis předepsaných plateb
Aby jste věděli, co jste komu předepsali, je možno si udělat přehled, který najdete v menu Platby -> seznam předepsaných plateb členů. Tento výpis můžete různě filtrovat a následně ho exportovat do Excelu pro další zpracování nebo zaslat v Excelu Vaší účetní.