menu

GolferIS

GolferIS

 

Nastavení on-line přihlášky

Přihláška do klubu je výhra pro všechny strany. Zájemce o členství vyplní vše elektronicky za minutu, jeho údaje se propíšou do Golferisu a zájemce je automaticky informován o dalším postupu a údajích k platbě. Žádný papír, žádný šanon a přepisování údajů z přihlášky do Golferisu. A ještě vypadá pěkně graficky.

On-line přihláška do golfového klubu

- velice silný nástroj pro získávání nových členů
- lepší řešení než klasický PDF soubor nebo word dokument
 
Jak celá on-line přihláška funguje.
- nový zájemce o členství provede registraci svých údajů na stránce on-line přihlášky
- na jeho email mu je zaslaný e-mail s platebními údaji a dalšími údaji o členství a klubu
- zájemce o členství provede úhradu členství dle hodnot v e-mailu (qr kód )
- systém Golferis přečtě e-mail upozornění o přijaté platbě, které mu zašle Vaše banka
- na úvodní stránce golferis je následně zobrazeno, že nový zájemce o členství uhradil poplatek
- manažer klubu založí nového člena na technický server ČGF
- Golferis si provede synchronizaci nového člena a nabídne Vám spojení nového člena a údajů zadaných na přihlášce
- tím celý proces přihlášky končí
- většina procesu je automatizována
 
- dokud zájemce o členství neuhradí poplatek,  zobrazuje se na úvodní stránce, kde stále vidíte, kolik zájemců je zaregistrovaných, ale neuhradilo poplatky. Tento seznam si prohlédnete i v hlavním menu členové - přihlášky.
 
Základní postup pro spuštění on-line příhlášky
 
1. Nejdříve si musíme vytvořit v Nastavení - členství správné druhy členství a zadat příslušnou cenu členství. Dále je potřeba, abyste si v editaci jednotlivého členství zaklikli, zda chcete, aby uvedené členství bylo viditelná na přihlášce. Ne každé členství chcete prodávat přes on-line přihlášku. Další hodnotu, kterou je možné nastavit, je Text přihlášky. Jsou to texty, které se zobrazí na on-line přihlášce. Hodnota - Text emailu, je šablonu emailu, která bude zaslána na email zájemce o členství po vyplnění přihlášky. V tomto emailu jsou automaticky zadány všechny potřebné údaje ve formě rekapitulace, které by měl dostat zájemce o členství. Obě šablony se vytvářejí v hlavním menu ŠABLONY. Jak šablony vytvoříme, si vysvětlíme níže.
 
Detailní náhled na editaci členství.
 
2. Abych mohl používat přihlášku, musím mít zadaný v nastavení Vaší domény záznam:
 
prihlaska CNAME golferis.profiwh.com.
 
Tuto hodnotu vložíte do DNS server za pomocí Vašeho správce webových stránek nebo Vašeho IT odborníka. V případě potřeby konzultace kontaktujte Tomáše Vrbického, vrbicky@golferis.cz nebo +420 777 11 56 31.
Po vložení tohoto záznamu bude přístupná přihláška na Vaší doméně, např. https://prihlaska.golfprostejov.cz/
 
3. Šablony emailu - text e-mailu
V hlavním menu ŠABLONY si vytvoříte šablony emailů, které budou automaticky odeslány po vyplnění přihlášky. Na šablonu emailu z přihlášky doporučujeme použít obdobnou grafiku, jako používáte v newsletteru. V emailu je možné použít proměnné, které zadal zájemce při vyplnění přihlášky. Tyto hodnoty doporučujeme vypsat do emailu, aby zájemce měl všechny údaje ještě v emailu, který mu bude zaslan.
Do emaiu je možné vložit i QR kód s platbou, abyste co nejvíce usnadnili úhradu členství. QR kód vložíte jako obrázek. Je nutno vložit tento odkaz do obrázku. Předem doporučuji si odkaz nastavit.
 
 
Hodnoty odkazu jsou:
accountPrefix= bankovní prefix (často má prefix KB), pokud nemáte prefix v čísle účtu hodnotu nezadávejte
accountNumber= číslo bankovního účtu
bankCode= kód banky
amount= částka, kterou chcete uhradit
currency= měna
vs={rodne_cislo} - variabilní symbol, doporučujeme použít rodné číslo
message={cele_jmeno}-{rodne_cislo} - zpráva pro Vás - bude vloženo celé jmené zájemce o členství a jeho RČ
 
 
Takto bude vypadat vygenerování QR kódu pro úhradu členství.
 
 
4. Šablona přihlášky - text přihlášky (webová stránka)
Za pomocí této šablony vytvoříte webový text, který bude zobrazen při výběru členství. Do textu můžete například napsat, v čem je členství výjimečné nebo se liší od ostatních.
 
 
 
5. Základní nastavení celého formuláře
V hlavním menu Nastavení - přihlášky se provádí hlavní nastavení přihlášky.
V tomto formuláři je nutno vyplnit všechny hodnoty: 
 
Nadpis přihlášky
Text - text pod logem klubu
Vyjádření souhlasu - na konci přihlášky jsou vypsané souhlasy které Vám odsouhlasí nový zájemce o členství
Odeslat z emailu - email, ze kterého bude odeslaná automatická odpověďnovému zájemci o členství
Kopie na email - zadáte další emaily, na které chcete dostávat upozornění o novém zájemci
Šablona - 
Šablona PDF - můžete si vytvořit šablonu přihlášky a tu si pak můžete stáhnout jako PDF dokument
Potvrzení - šablona textu na webu, který se zobrazí po dokončení registrace
 
6. Souhlasy 
Abyste mohli členům zasílat klubové newslettery, narozeninová přání, nebo SMS potvrzení o přijaté platbě, je třeba mít od člena klubu souhlas. V hlavním menu Nastavení - číselník souhlasů si jednotlivé souhlasy založíte a ty budou poté zobrazeny na přihlášce. Souhlasy si následně můžete prohlédnou na kartě hráče v záložce Souhlasy.
 
7. technická podpora
V případě jakýchkoliv dotazů nebo při řešení komplikací se prosím obracejte na Tomáše Vrbického, vrbicky@golferis.cz, +420777 11 56 31. Velice rád Vám pomůže s nasazením on-line přihlášky.
 
 
Ukázka automatického emailu:
 

{osloveni_jmeno},
děkuji za vyplnění přihlášky do DEMO Golf Clubu, členství na zkoušku. Během pár dnů Vám pošlu e-mail s bližšími informacemi o vstupu do klubu včetně potvrzení prezidenta DEMO Clubu o Vašem přijetí.
Věřím, že v DEMO Golf Clubu prožijete skvělý rok a náš klub se stane Vaším golfovým domovem. Budu se snažit být v tomto maximálně nápomocný. Proto se prosím s veškerými dotazy a připomínkami obracejte přímo na mě.

Těším se na osobní setkání v DEMO Golf Clubu a přeji Vám příjemný den.

S pozdravem,

Vrbický Tomáš, club secretary

mobile: +420 777 11 56 31
e-mail: vrbicky@golferis.cz
web:    www.golferis.cz

Rekapitulace zadaných údajů

Jméno a příjmení: {titul_pred} {cele_jmeno}, {titul_za}
Rodné číslo: {rodne_cislo}
Kontakní e-mail: {email}
Telefon: {telefon}
Ulice: {ulice}
Město: {mesto}
PSČ: {psc}

Členství: {clenstvi_nazev}
Typ registrace: {typ_registrace}
Registrační číslo ČGF: {clenske_cislo}
Poznámka: {poznamka}